Нововолинська центральна міська лікарня

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

Відділ очолює завідувач – Войтович Наталія Олександрівна.

У складі відділу працюють

• 2 статистики медичні, • 1 реєстратор медичний, • 1 лікар-статистик, • 1 інженер-програміст.

Основними завданнями відділу є:

• централізований збір і обробка медико-статистичної інформації від підрозділів лікарні;

• аналіз інформації щодо стану здоров'я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров'я та їх використання;

• надання консультативної та організаційно-методичної допомоги відділенням лікарні щодо використання статистичної інформації;

• вдосконалення статистичного обліку та запровадження автоматизованого статистичного обліку.

Функції відділу:

• Впровадження уніфікованої системи збору, обробки та надання медико-статистичної інформації. • Участь у розробці міських цільових програм в охороні здоров'я.

• Впровадження сучасних інформаційних технологій (сертифікованих програмних продуктів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) для автоматизації системи управління, обліку, збору, обробки та аналізу статистичної інформації.

• Участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності лікарні.

• Організаційно-методичне забезпечення проведення медичних рад, лікарських нарад, конференцій, семінарів, навчання середнього медичного персоналу.

• Надання структурним підрозділам центральної міської лікарні необхідної для роботи статистичної інформації.

• Контроль за впровадженням і використанням у підрозділах лікарні форм державної та галузевої статистичної звітності, за станом медико-статистичного обліку та достовірності звітних даних у підрозділах лікарні.

• Збір медико-статистичної інформації від підрозділів лікарні, формування зведених звітів по лікарні, подання квартальних та річних звітів в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.