Нововолинська центральна міська лікарня

Клінічна діагностична лабораторія

Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання ролі лабораторної діагностики. За даними ВОЗ, лабораторні обстеження складають не менше 60% від загальної кількості обстежень, які проводяться у всіх медичних закладах світу і їх кількість зростає в 2 рази кожні 5 років.

Клінічна діагностична лабораторія (КДЛ) функціонує у складі Нововолинської ЦМЛ як діагностичний підрозділ.

Працівники КДЛ виконують лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів консультативної поліклініки, ПМСД та стаціонарних відділень НЦМЛ.

До складу КДЛ входять такі підрозділи:

 • гематологічний;
 • загальноклінічний;
 • біохімічний;
 • серологічний;
 • імунологічний;
 • бактеріологічний.

На даний момент КДЛ очолює т.в.о. зав. КДЛ лікар-лаборант вищої категорії Федун С.А. В кожному підрозділі лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, для яких лабораторна діагностика стала справою їхнього життя.

Так, бактеріологічний відділ очолює лікар бактеріолог вищої категорії Саленко Л.М.

Біохімічний – лікар-біохімік першої категорії Гільжинська Т.Н.

Серологічний – лікар-лаборант другої категорії Туктарьова С.І.

В клінічному відділі працюють лікар лаборант першої категорії Шлода Н.О. та біолог Барчук В.В.

З середнього медичного персоналу – 14 фельдшерів лаборантів і лаборантів першої та вищої категорій, а також шестеро молодших медичних сестер.

У складі КДЛ є ургентна лабораторія де працює три фельдшера лаборанта.

Лаборант з надання екстренної медичної допомоги Арсенюк Г.М.

Фахівці лабораторії допомагають лікарям визначитися в правильній схемі лікування, а пацієнтам своєчасно діагностувати хвороби.

Перелік досліджень які проводяться в клініко-діагностичній лабораторії Нововолинської ЦМЛ

 • Загальноклінічні:
  • загальний аналіз сечі,
  • визначення білка Бенс-Джонса,
  • загальний аналіз крові,
  • підрахунок ретикулоцитів,
  • цукор сечі,
  • заг. аналіз мокротиня,
  • дослідження секрету простати,
  • дослідження сперми,
  • заг. аналіз та цитологічні дослідження пунктатів,
  • випітних рідин,
  • дослідження ліквору,
  • дослідження на LE-клітини,
  • калу на яйцеглист,
  • копрологічне дослідження калу,
  • дослідження на патогенні грибки демодекоз,
  • дослідження сечі по Нечипоренку,
  • дослідження сечі за Земницьким.
 • Біохімічні:
  • загальний білок, сечовина, креатинін, сечова кислота
  • холестерин та його фракції, тригліцериди
  • глюкоза
  • білірубін, АсАТ, АлАТ, амілаза сечі, тімолова проба, ГГТ, тропоніновий тест.
 • Мінеральний обмін:
  • калій, натрій, кальцій іонізований, хлор.
 • Коагулограма:
  • протромбіновий час, фібриноген.
 • Імунологічні:
  • HBs антиген, МРП, СR-білок, АСЛО, R-фактор.
 • Мікробіологічні:
  • дослідження біологічного матеріалу на наявність КСП
  • виділення та ідентифікація збудників кишкової та крапельної груп інфекцій
  • дослідження товстої краплі на виявлення малярійного плазмодія
  • дозований посів біологічного матеріалу на поживні середовища
  • дослідження мазків на флору

За рік в лабораторії виконується до 800 000 аналізів. За один день в середньому до 3000 досліджень. Зараз для медичної галузі настали непрості часи. Змінюються законодавство і умови за якими мають функціонувати медичні заклади, зокрема і лабораторна служба в Україні. Але навіть у таких умовах нашим головним завданням є якісна лабораторна діагностика.

Слід відмітити, що адміністрація лікарні прикладає значні зусилля для забезпечення КДЛ сучасним обладнанням та якісними реактивами.

Для покращення роботи КДЛ було придбане нове обладнання. Два напівавтоматичних гематологічних аналізатори STAT FX 4500.

Закуплено нову центрифугу та термостат. За допомогою правління ПриватБанку для лікарні придбано автоматичний аналізатор електролітів SINO-005. В рамках субпроекту Світового Банку КДЛ отримала автоматичний гематологічний аналізатор та коагулометр.

Клініко діагностична лабораторія забезпечена в необхідній кількості сертифікованими реактивами.

Для роботи в сучасних умовах, впровадження нових технологій, контролю якості та обліку лабораторних обстежень необхідне використання комп’ютерної техніки. На даний час КДЛ не забезпечена комп’ютерною технікою у зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Хочеться відмітити, що якість лабораторних обстежень залежить від багатьох чинників і це потрібно враховувати пацієнтам при виборі лабораторії чи лабораторного центру, де він хоче обстежитись.

Для того щоб отримати достовірні результати необхідно дотримуватись правил забору, транспортування, зберігання та оформлення біологічного матеріалу. Нововолинська КДЛ має в цьому випадку ряд переваг:

 • Зразки біологічного матеріалу потрапляють в лабораторію не пізніше чим за дві години від забору. Більшість обстежень проводяться в день взяття біологічного матеріалу, що виключає неправильне зберігання та транспортування, і запобігає зниженню якості обстежень.
 • Можливість моніторингу результатів обстежень на протязі лікування медичними препаратами і корегування лікувального процесу.
 • На даний час всі обстеження в Нововолинській ЦМЛ безкоштовні.