Нововолинська центральна міська лікарня

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

Відділ очолює завідувач – Войтович Наталія Олександрівна.

У складі відділу працюють:

 • 2 статистики медичні,
 • 1 реєстратор медичний,
 • 1 лікар-статистик,
 • 1 інженер-програміст.

Основними завданнями відділу є:

 • централізований збір і обробка медико-статистичної інформації від підрозділів лікарні;
 • аналіз інформації щодо стану здоров'я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров'я та їх використання;
 • надання консультативної та організаційно-методичної допомоги відділенням лікарні щодо використання статистичної інформації;
 • вдосконалення статистичного обліку та запровадження автоматизованого статистичного обліку.

Функції відділу:

 • Впровадження уніфікованої системи збору, обробки та надання медико-статистичної інформації. • Участь у розробці міських цільових програм в охороні здоров'я.
 • Впровадження сучасних інформаційних технологій (сертифікованих програмних продуктів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) для автоматизації системи управління, обліку, збору, обробки та аналізу статистичної інформації.
 • Участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності лікарні.
 • Організаційно-методичне забезпечення проведення медичних рад, лікарських нарад, конференцій, семінарів, навчання середнього медичного персоналу.
 • Надання структурним підрозділам центральної міської лікарні необхідної для роботи статистичної інформації.
 • Контроль за впровадженням і використанням у підрозділах лікарні форм державної та галузевої статистичної звітності, за станом медико-статистичного обліку та достовірності звітних даних у підрозділах лікарні.
 • Збір медико-статистичної інформації від підрозділів лікарні, формування зведених звітів по лікарні, подання квартальних та річних звітів в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.